ПРЕДСТАВЯНЕ НА РОМАНА „ОКОТО НА ЗАЛЕЗА” ОТ ИВАН ЕНЧЕВ

На 17 октомври 2018 г. в Регионалната библиотека „Христо Смирненски” в Хасково ще се състои представяне на книгата „Окото на залеза” от Иван Енчев. Премиерата се организира от Клуба на дейците на културата. За художествените качества на романа ще говори литературният критик Йордан Нанчев. Сюжетът и на това произведение на Ив. Енчев преплита съвременни и исторически събития. Водещи са темите за дълга, морала и човешката съвест.