ПИСАТЕЛИ С ОТЛИЧИЯ

По време на литературните празници „130 години от раждането на Дора Габе” (2018) в Добрич поетесата Камелия Кондова получи литературната награда за поезия „Дора Габе”, а на писателя Драгни Драгнев бе дадено Отличие за принос в изследването и популяризирането на творчеството на Дора Габе.