ДЪРВЕТАТА СЕ ВДИГНАХА НА БУНТ…

Арезу Нурий

превод: Георги Ангелов

***
Дърветата се вдигнаха на бунт.
За преговори с тях
човек пристигна -
с брадва.