СФИНКС

Димитър Максимов

Аз искам да бъда Фараон и да заповядам на моя Народ да съгради Сфинкс.

Сфинкс - величествен гранит!

Той да повелява на времето, за него вековете да бъдат минути…

И някога туристът, който прелиства книгите на прашната библиотека, да го гледа със захласа на Цезаря.

Сфинкс!

Който да преживее и земята, който под мрака на изстиналото слънце да гледа с безстрастните очи на медуза, а по каменните му устни да се чете леката ирония на Вечността.

Аз кръвно жадувам това, но тъна в безверие за силата на моя народ…

——————————

сп. „Бисери”, г. 1, бр. 29, 15.02.1914 г.