АТАНАС КАПРАЛОВ – „ПРИБЛИЖАВАНЕ ДО ВЗРИВА”

ЕДИНСТВЕНА ПОБЕДА

От загуби се уморих
да съм с душа несъкрушима…
Разхождам се като турист
из своя бивш живот…
И снимам:

тук за мечтата вдигам тост,
а тя е в примките на паяк;
там стиснал съм в ръката коз
и… пак надцакан съм накрая;

нататък махам уж от връх,
а в ниското съм май хързулнат;
все гол на злото вкарвам пръв
и все ме бие то -
на нула!

Отчайваща екскурзия -
в усоите й съм натикан…
Но миг преди да се смразя,
е факт
спасителната снимка:

аз мога
пламнал,
горд,
красив
в очите ти да се огледам.
В тях и отвъд ще бъда жив…
Единствената ми победа!


Атанас Капралов. Приближаване до взрива. Стихотворения. Издателство Летера. Пловдив, 2018