БЪЛГАРСКИ АВТОРИ В СВЕТОВНИ ХАЙКУ АНТОЛОГИИ

След Haiku A Concise Anthology/Хайку - кратка антология, 2018, ISBN: 978-93-88125-43-7 в подбор на 40 автори от цял свят с участието на Стоянка Боянова и Минко Танев, излязоха от печат две нови издания на Cyberwit.net, Индия, под редакцията на Dr. Santosh Kumar: сборниците HORIZON/Хоризонт, ISBN: 978-93-88125-06-2 и второ издание на The Poetic Achievement of Ban’ya Natsuishi/Поетическите постижения на Баня Нацуиши, ISBN: 978-93-88125-09-3.

Антология „Хоризонт” представя 53 автори от цял свят. От България със свои творби отново присъстват Стоянка Боянова и Минко Танев. В предговора редакторът споменава:

„Антологията включва някои от най-вдъхновените, непринудени и спонтанни хайку на съвременни поети от различни страни. Свежестта и светлината на тези творби ще задоволят и ще очароват любителите на поезията. Очевидно е след прочита на тези стихове, че поетите са достигнали нови висоти в художественото майсторство. Най-поразителното качество на публикуваните произведения е да пресъздават вселената и творческата рефлексия. Избраните поети разгръщат ярко истинските си чувства. Ще добавя само, че всяко велико хайку е написано с вдъхновени думи, изпълнени с върховна простота и спонтанност. Включените произведения в „Хоризонт” са лишени от изкуствена или трудна лексика и са пропити с яснота на мисълта, поетична интензивност и богатство на фантазията, което разкрива дълбоко вдъхновение. Вярвам, че тези хайку ще привлекат сърцето и въображението на читателите.”

Висока чест е поканата за присъединяване към следващ международен проект в резултат на публикации в Индия, Япония, Полша, Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Сърбия, Африка и пр.

Второто издание „Поетическите постижения на Баня Нацуиши”, президент на Световната хайку асоциация, включва 18 изложения на световно известни имена и рецензията на Стоянка Боянова и Минко Танев - „Кулите от светлини и сенки в хайку поезията на Баня Нацуиши”.

Из предговора на редактора Dr. Santosh Kumar: „Благодарен съм на Адам Богар, Стоянка Боянова и Минко Танев за техните високо просветителски и проницателни статии, включени в сборника с критически рецензии в „Поетическите постижения на Баня Нацуиши.”