ЮЛИЙ ЙОРДАНОВ - „БОСОНОГ ПО СТЪРНИЩЕТО НА БЕЛИЯ ЛИСТ“

Юлий Йорданов е автор, който е добре познат на своите читатели от Северозападна България. Автор е на 13 книги, което показва неговата творческа плодовитост.
Познат преди всичко като журналист с будна гражданска позиция, Юлий Йорданов проявява слабост към историята, към онези дейци от родния край, дали своя принос за свободата, за развитието на читалищното и музейно дело, за изкуството.
Поредната му нова книга „БОСОНОГ ПО СТЪРНИЩЕТО НА БЕЛИЯ ЛИСТ” представлява един барометър на обществения живот в Северозападна България.
Прави чест на автора, че с написаното той ни разкрива панорамата на един район, превърнал се в нарицателно за условията, през които преминава България и българите - икономическа нестабилност, липса на възможности за нормално развитие.
И въпреки това - с искрена любов, той ни показва постиженията както на миналото, така и огромните усилия, които местните хора полагат, за да съхранят българското, да продължат традициите, да надграждат наследеното…

Проф. д-р Красимира Табакова