„КОНСТАНТИН МУТАФОВ. ЖИВОТООПИСАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО”

Автори на книгата „Константин Мутафов. Животоописание. Творчество” (АИ „Русенски университет”, 2017) са преподавателите от Русенския университет Велислава Донева и Стефан Вичев и архивистът Веселина Антонова. Проучването е насочено в две направления - документалистика и художествена литература. Изследва творчеството на писателя Константин Мутафов, неиздавано след 1944 г. - драми, разкази, роман, детски пиеси. То показва и отчетливото присъствие на Мутафов в българския духовен живот като театрален критик, публицист, преводач от италиански и френски, общественик. Използваните документи от Централния държавен архив в София и от Държавния архив в Русе се публикуват за първи път. В книгата намират място и три интервюта на авторите с дъщерята на писателя Стоянка Мутафова. Приложението съдържа документи, непубликувани ръкописи, официални и лични писма, спомени, литературни анкети, театрална критика, богата фотогалерия. Подчертан е русенският период в живота на младия Мутафов, съученик на други видни русенци - Михаил Арнаудов, Сава Огнянов и Венелин Ганев.