ДА СПРЕМ ЗА МИНУТА, ПРИЯТЕЛИ…

Умберто Белинтани

превод: Георги Ангелов

***

Да спрем за минута, приятели.
Това дърво е съществувало,
когато още ги е нямало
нашите бащи, нашите деди.
Нещо ми подсказва, че съм в дълг пред него -
явно е така, приятели, и моята
ръка протегната го милва,
моята трепереща ръка, приятели.