ТОДОР БАКЪРДЖИЕВ – „ОТКЛЮЧЕНИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ”

Излезе от печат новата книга с афоризми на Тодор Бакърджиев “Отключени умозаключения”. Тя е издадена от “Авангард принт”, Русе, 2018 г. и съдържа над 1000 афоризма. Редактор е Красимира Василева.