ТРИСТИШИЯ

Александра Ивойлова

***
безветрие
в голите клони
заплетени облаци

***
снегът се топи
по пътя към върха
небесни локви

***
в здрача
сливов цвят се рони
вали тишина

***
дъждовни капки -
всяка със своя глас
в звука на водата

***
в кръг ни затваря
под стария кестен дъждът
в прегръдка

***
бавен залез
уличните лампи светват
преди звездите

***
дълга целувка
треви замрежват
слънцето

***
тик-так тик-так -
напред-назад детската люлка
лятото преваля

***
отпътуване
на дъното на чашите
горчива утайка

***
празно охлювче
сребрее диря
в небето

***
октомври
все по-пъстра сянката
на стария чинар

***
запустяла къща
само сенките
сменят местата си

***
първи сняг
замръзва на двора
последната роза

***
по зимния път хора -
беззвучна картина
от моя далечен прозорец