ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИКА „НЕПОЗНАТИЯТ ДАМЯН КАЛФОВ”

На 18 септември 2018 г. (вторник) от 17,00 часа в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще бъде представен сборникът „Непознатият Дамян Калфов”.

Книгата съдържа текстовете, представени на конференцията, посветена на 130-годишнината от рождението на писателя Дамян Калфов, организирана през октомври 2017 г. от Националния литературен музей, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и с подкрепата на внука на писателя - проф. Александър Георгиев.

В сборника са представени основните житейски и творчески моменти от богатия път на Дамян Калфов: за родното му място - с. Булгаркьой, за пребиваването на писателя в българската легация в Турция, за творбите му, посветени на войните, за участието му в литературния живот през 20-те години на ХХ век.

Разчетени специално за случая и публикувани за първи път са спомените на Дамян Калфов за детството му в Булгаркьой и първите години в София.

Включената в сборника автобиография, внася нови щрихи в познанието за неговия живот. За първи път се публикуват и снимки, факсимилета на автографите на Смирненски, Йовков, Елин Пелин и др. от малкото оцелели книги от личната библиотека на писателя, документи за пребиваването му в Турция като кореспондент на БТА (1924 - 1926), както и споменът на Дамян Калфов за писателя тракиец Константин Петканов. Специално за изданието е подготвена и библиография на книжовното наследство на писателя.