Васил Цойков

Васил Ангелов Цойков е роден на 5.01.1951 г. Живял в Брацигово. Той е бил първият платен редактор на местния вестник. Съосновател е на Клуба за литература и изкуство в Брацигово и е негов пръв и настоящ председател. Главен редактор е на периодичното литературно издание “Умишка”, което започва да излиза по негова идея. Журналист на свободна практика. Творбите му са печатани във вестници и списания; излъчвани са в радио и телевизионни предавания. Автор на книгите: “Мънички приказчици”, “Фактологизми”, “Съдби”, “100 мънички приказчици”, “Къси драми”, “Богат, беден…”, “Огънят”, “От… До…”, “Ад и рай”, “ПК 2003″, “Без маски” и др.
Доц. Стоян Вранчев пише за Цойков: “Всяка среща с творчеството му е вълнуваща, защото той умее да ни го поднася в кратка пулсираща форма, с психологически анализ и философско виждане… Независимо дали темите са дребни или значими.
На прицел В. Цойков подлага недъзите на обществото ни, девалвирането на човешките ценности, сритания морал, поквареното поведение… Това е особено личимо в неговите хумористично-философски сборници. Впечатляващо е богатството на темите, в които Цойков твори. На висота е умението му да изгражда ситуации и образи, застанал на правдива позиция. Той сам илюстрира книгите си. Рисунките му са умели, с подчертан карикатурен ефект и допълват удачно текста, будещи са чистосърдечен смях в показната си ирония. Да прочетеш и да имаш негова книга е проява на добър вкус към литературата въобще.”

Самоубива се на 23.08.2010 г.


Публикации:


Проза:

МИНИАТЮРИ/ брой 15 декември 2009

ОГНЕНА ПРОЛЕТ/ брой 19 април 2010

ЦВЕТЕТО/ брой 20 май 2010

ИЗ “БОГАТ, БЕДЕН…”/ брой 23 ноември 2010

АПОСТОЛЪТ И ЮДИТЕ/ брой 28 април 2011

АФОРИЗМИ/ брой 47 януари 2013