ПИСМО ОТ АДРИАНА БУДЕВСКА ДО ЙОРДАН МИХАЙЛОВ

Писмо от Адриана Будевска до Йордан Михайлов

Уважаемий господине,

Трогната съм от вниманието. Изпращам Ви сведенията, които ми искате.

Родена съм в Добрич. Много малка съм излязла оттам. Свършил съм Варненската гимназия и след това Императорската Московска драматическа школа с атестат.

Най-любимите ми роли са: Нора, Дамата с камелиите, Адрияна Лекуврер, Василиса Мелентиева, Емилия Галоти, Магда от „Родина”, Амалия от „Разбойници”, Мария от „Иванко”, Цена от „Змеюва сватба”, Яна войвода, Елени от „Боян Магесник”.

София, 21.01.1917 г.

С почит: А. Будевска-Ганчева

——————————

сп. „Илюстрация светлина”, 1918 г.