ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ - „ПЛОЩАДЬ НАДЕЖДЫ”

Излезе българо-руска двуезична книга със стиховете на големия български поет Ивайло Балабанов. Основна заслуга за това има известният руски поет и преводач Валерий Латинин. Той е не просто преводач на книгата, той осъществи този проект от началото до края. От първоначалния замисъл, до излизането на книгата. Поезията на Балабанов е намерила своя отклик и своя “преводач от Бога”, съумял да предаде всичко най-ценно и вълнуващо в нея с изразните средства на друг език и друга култура.

Мина Карагьозова


Ивайло Балабанов, „Площадь надежды”, билингва, Москва, 2018, превод на руски - Валерий Латинин