ИВАН ДОБРОГЛЕДСКИ – „МРАВКИ ПО КОЖАТА”

Романа си „Мравки по кожата” Иван Доброгледски е посветил на момчетата от специалните части на нашата армия, Военновъздушния и Военноморския флот. С уточнението, че макар и създаден по действителен случай, всяка прилика с отделни лица и събития е случайна. По-важното е, че книгата „грабва” читателя още с първите страници, за да бъде прочетена на един дъх чак до неочаквания си финал. Нейният сюжет се разпростира във времето между две епохи - когато страната ни отрича един социално-политически модел, за да навлезе в друг, уж демократичен. На този фон Чавдар, Вица, Владо и редица още персонажи изпълняват нелеката задача, на която са се посветили - опазването на целостта и неприкосновеността на България. Достойна цел, постигана с много лишения, себеотдаденост и целеустременост в години, когато построеното в минали години алчно се разграбва и руши. На обществената сцена излизат тъмни герои, наподобяващи разказа на Иван Вазов „Епоха, кърмачка на велики хора”. Сега властта и парите са в техни ръце, а момчетата-десантници от повествованието наподобяват бели лястовици.

Георги Н. Николов