Даря Бориславова Уайт

Даря Бориславова Уайт е родена през 1974 г. в град Банско. Завършила е средно образование в България и „Разрешаване на конфликти” в Истърн Менонайт Юнивърсити в Харисънбърг, Виржиния, САЩ. Завършва докторантура по психология в Джеймс Медисън Юнивърсити. Д-р Уайт има над 20 години опит в сферата на психичното здраве, социалната дейност и миротворството. Разработките й са фокусирани върху личната и общностната, конкретната и трансгенерационната травма, чрез разбирането на културните и личните бариери и източници за вътрешна сила. В научните си трудове използва възстановително правосъдие и теории от миротворството. Интересите й в тази посока водят до интервюта с възрастни жени в Пиринска Македония и изложби, които комбинират смесена медия на фотография и разкази от групи в Източна Европа. Наградена с Women and Gender Studies Feminist Scholarship Award към Джеймс Медисън Юниверсити за работата с „българските баби” и Outstanding Scholarship Award от катедрата по психология към Джеймс Медисън Юнивърсити за дисертацията й на тема „За радостта и благоговението: културен анализ в четири страни”.


Публикации:


Проза:

ИЗ „РАЗКАЗИТЕ НА БАБА: ИНТЕРВЮТА С ВЪЗРАСТНИ ЖЕНИ ОТ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ”/ брой 109 септември 2018