СТИХОВЕ

Стефан Попов

НОВАТА ГОДИНА
(1-14 януари)

Дълго плаках
аз и чаках
Новата година,
да съгрее
и разсее
бедната камина.

С радост, врясък,
леден трясък
Новата година,
где германска,
где славянска,
влезе-ще в комина…

Ще разстели
и постели
Новата година
златни прежди
и надежди,
сребро и коприна…

Голи сметки
без подметки!
Новата година
от боаза
се показа,
кихна и замина.

——————————

в. „Вечерна бургаска поща”, г. 4, 16.01.1931 г. Подписано: Капитан Риендо


СУРВА, СУРВА ГОДИНА…

Сурва, сурва година,
гола ни гърбина,
зли плевели на нива
и туршия лютива.

Сурва, сурва година,
запустяла градина.
Хубав двор без сайбия,
пред палати просия.

Сурва, сурва година,
бедна, тъмна камина -
ряпа, раци без масло,
във гърба ни черясло.

Сурва, сурва година,
без брашно и милина -
без въглища и риза,
с борч, фалити и криза.

Сурва, сурва година,
Андро бяга в чужбина
и си прави кушия
със празната кесия.

Сурва, сурва година,
мрачна, черна съдбина,
на на тебе метила,
дай на мене осила.

Сурва, сурва година,
на Европа в комина
въже, куршум, робия
и борчове до шия….

——————————

в. „Вечерна бургаска поща”, г. 4, 16.01.1931 г. Подписано: Сиромах Лазар


„ОБЩЕСТВЕНИК”

В чуждите дела се меся
денонощно и безспир,
през просото, през овеса
никому не давам мир.

Аз кръщавам, аз венчавам,
ала знам и да деля:
хвърлям грехове в забрава
и спасявам от беля.

Да се скарат двама души,
третият съм сявга аз! -
кой кого ще с нож намуши,
знам му лесното завчас.

Кражба, спипване, афера -
мой талант са навсегда.
Всяка мазна далавера
с мен протича по вода.

Аз от нищо се не плаша,
вярвам всеки го разбра! -
съд, закон, таквази каша
са за мене за пара.

Веч години - върволица
съм общественик голям;
аз съм златна райска птица,
нямам съвест, страх и срам.

Всичко мен ми е в ръката,
грабя ближните безспир,
но след зимната разплата
аз ще стана зъл вампир.

——————————

в. „Вечерна бургаска поща”, г. 5, 1.08.1932 г. Подписано: Капитан Риендо