ДО ПОТОМЦИТЕ НА ПРЕОБРАЖЕНЦИ И ИЛИНДЕНЦИ

В нощта на 1 срещу 2 август озвездената Петрова нива побра хиляди придошли на народния събор родолюбци, които на свой ред подобно странджанските съзаклятници изпитаха великото преображение на българския народ чрез последния бунт за отечеството…
И аз съм бивал там както мои прадеди беломорци, въстанали преди 115 години за сливане на Тракия с вековечна България!
Тогава паднаха свидни жертви, тревата на забравата все още застила безкръстни гробове по всички Преображенски - и Илинденски - землища.
И къде ли не отекна величавия завет на герои и жертви - „Не забравяйте, но не отмъщавайте!”…
Да, така е, да, такава е нашата изстрадана истина, и все пак не е ли време в новия български свят да съхраним нравствената същност на този завет, като му придадем съвременен смисъл?
Ето тъй - „Не отмъщавайте, но не забравяйте!”
Защото тук и понастоящем не отмъщението на старите поколения, а забравата на младите е проблемът.
Проблемът днес и проблемът утре!
Ако приемете това мое послание до вас за разумно, подкрепете ме с формалното си съгласие по електронна поща: retonik35@gmail.com , а аз ще препратя идеята към вестник „Тракия”, за да я разгласим в по-просторно психологическо пространство!

Никола Инджов