БЛАГОВЕСТА КОНСТАНТИНОВА - „МУЗИКАЛНИ СРЕЩИ”

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
„СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”

Ви кани
на представяне на книгата

„МУЗИКАЛНИ СРЕЩИ”

НА ПРОФЕСОР
БЛАГОВЕСТА КОНСТАНТИНОВА

Слово
д-р ЕЛЕНА АЛЕКОВА

Авторско изпълнение
на откъси от книгата

Ще прозвучат и песни по музика
на проф. БЛАГОВЕСТА КОНСТАНТИНОВА

26 юли (четвъртък) 2018 г.
18 часа
Къща музей „Димитър Благоев”
(ул. „Лайош Кошут” № 34)