СЪОБЩЕНИЕ

Редакцията на електронно списание “Литературен свят” излиза в отпуск.

До среща на 01.09. 2018 г.