ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ

Ахмад Абдул Муати Хигази

превод: Мая Ценова

И вечер е;
дъжд като нишка изпредена -
той ме пресича и аз го пресичам,
улици вливат се в моето тяло
и прекосявам ги!

И светлина е - влагата блеснала с нея играе си,
пръсва я, сбира я.

И е река, и върви по петите ми;
вятър, натоварен с облаци, с отзвуци -
той ме подтиква и аз го подтиквам.

И все е така: нещо намеря ли…, губя го!