СТЕФАН РУНЕВСКИ – „ИЗБРАНИ РАЗКАЗИ”

“Избрани разкази” от Стефан Руневски е дело на проф. д-р Николай Димков. След излезлия през 2012 г. литературно-критически очерк за известния писател това е второ издание, в което е събрана част от неговото литературно наследство. Сборникът включва 40 разказа, сред които “Старият даскал”, “Разезд”, “Холера”, “Трайче”, “Край Вардара”, “Завоят на река Черна”, “Гиляни” и др. емблематични творби на малко познатия разказвач. Роден в Дряново на 15 август 1877 г., Стефан Руневски изминава драматичния път на поколението “забравени реалисти” като Илия Иванов-Черен, Христо Максимов, Страшимир Кринчев, Владимир Мусаков, Иван Андрейчин, Васил Кънчов и др. Участва като редник и санитар в Балканската и Първата световна война. Социалист по убеждения. Един от основателите на Българския учителски съюз и редактор на списание “Съзнание”. Един от организаторите на 3 март 1907 г. на освиркването на Фердинанд, станало причина за затварянето на Софийския университет. Участва в издаването на сп. “Селска пробуда” заедно с Цанко Церковски и на “Нов живот” с Антон Страшимиров. По време на войните печата свои разкази в периодичния печат. Заедно с публикуването на разкази прави и опити в драматургията - автор е на пиесите “Чужденец” и “Блудният син”. Сборникът с разкази обогатява представата ни за богатото и малко познато творческо наследство на писателя.


Стефан Руневски, “Избрани разкази”, съставител Николай Димков, издателство „Добри Войников”, Шумен, 2013 г.