ЖАЖДА

Йоланда Бедрегал

превод: Георги Ангелов

ЖАЖДА

Ни вода,
ни вино,
ни кръв
моята жажда не ще утолят.
Искам и това, което е било,
и което не би могло да бъде,
и което би могло да се случи,
но колкото и да очакваш - няма.
Искам това, което не ще се повтори,
и това, което предстои.
Аз вечността жадувам
в стъклената чаша
на мига.


АКОРД

Там, в далечината
от мълнии пространството
се озарява.
А вътре, тук,
такт отмерва барабан -
бавно, друг път - бързо.