Фуад Велиев

Фуад Велиев (Фуад Хасан оглъ Велиев; Фуад Гасан оглы Велиев), азербайджански поет и учен, е роден в град Баку. Доктор на техническите науки, професор, действителен член на Международната еко-енергетическа Академия. Завършил е Азербайджанския институт за нефт и химия. От 1985 г. е професор в Азербайджанската държавна нефтена академия. В 1993-1994, 1996-1997 г. преподава в различни университети в Турция. През 1992, 2002 г. работи в различни научни центрове и университети в САЩ. Автор на повече от 120 научни работи, включително монографии, научни статии и патенти на изобретения. Участвал е като докладчик в много международни научни конференции.


Публикации:


Поезия:

ЧЕТИРИИЗМЕРНИЯТ СВЯТ/ превод: Георги Ангелов/ брой 108 юли 2018