ИЗ „КРАЙ СИНУРА”

Стоян Дринов

***

На Ал. Божинов

Летен ден. Рояк деца играят
под дъба клонат, на сянка скрити.
Шум, гълчава. Граници не знаят
смехове и радости честити.

А в тъжовни спомени заровен
старий дъб и листец не поклаща.
Ех, веднъж ли през живот вековен
чужда радост среща и изпраща…

——————————

сп. „Смях”, г. 2, 5 юли 1912 г.