КАК СЕ ЗАПОЗНАХ СЪС „СВЕТУЛКА”

Драго Попов

На една Нова година малкото ми братче донесе у дома неизвестно за мен списание. Беше „Светулка”, година първа, книжка първа.

Аз грабнах новата книжка, разрязах я и почнах да я чета. Братчето ми, като разбра, че скоро не ще може да се радва на книжката си, „наду гайдата”.

В стаята влезна баща ми.

- Остави го - каза той. - Наш Драгомир вече е в гимназията, а не се оставя от своите детинщини.

Аз предадох книжката на плачля и излязох огорчен. Но на следния ден, щом я намерих свободна, грабнах я, скрих се и най-усърдно я прочетох.

Стори ми се, че открих в тази книжка нещо ново, което не бях срещал в другите детски списания.

Така се запознах и сприятелих със „Светулка”. Оттогава, години наред, прибирах всяка нейна книжка и я четях.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 1, 1945 г.