СЛОВО ЗА ДУМАТА

Фикрет Годжа

превод: Георги Ангелов

СЛОВО ЗА ДУМАТА

Какво е по-тежко от камъка?
Характерът на човека.
Какво е по-тежко от характера?
Думата!
Какво е по-остро от кинжала?
Погледът на човека.
Какво е по-остро от погледа?
Думата!
Какво е по-сиво от пясъка на пустинята?
Човешкото лице.
Какво е по-сиво от лицето?
Думата!
Какво е най-съвършено в пустинята?
Камилата!
Какво е по-съвършено от камилата?
Думата!
А какво е по-съвършено от думата?
Истината,
онази, която е нейна основа!


ЗА ПРЕДЦИТЕ

Един е бил разбойник,
но - благороден.
Друг е бил войн -
но благороден.
Трети е бил бедняк,
но - благороден…

Откъде тогава в потомството
толкова подлеци?
Къде е изтекло
благородството на бащите?..
Ето какво ме угнетява
днес…