ОТИДЕ СИ ПИСАТЕЛКАТА МИЛА ЛАЗАРОВА

На 2.07.2018 г. почина писателката Мила Лазарова. Милка Кирилова Лазарова е родена на 23.07.1927 г. в гр. Русе. Средното си образование получава в Русе, завършва медицина в София. Работи като детски лекар в Русе, Несебър, Тунис (1952 - 1982).

Пише стихове от ранна възраст. Има стотици публикации, а в ефира са излъчени десетки нейни стихове. Издадени са три дискети с песни, на които автор на текстовете е тя. В Тунис са издадени на френски език книгите й „Poemes”, „Dans l’ombre du vent” и „Funfzehn frohliche Lieder”.

Авторка е на книгите: „Вълшебно кълбо” (1992), „Сред листопада” (1992), „Косач на детелини” (1993), „Дългото ехо” (1994), „Четирилистна детелина” (1995), „От словото” (1996), „Макар и с нотка на тъга” (1998), „Утайки от кафе” (1999), „Между море и бряг” (2000, 2007), „Последен предел” (2000), „Разковниче. Избрана детска поезия” (2000), „Корен и връх” (2001), „Врата към миналото” (2001), „Взривено спокойствие” (2003), „Несвършваща пътека. Избрано в 2 т.” (2002-2003), „С ореол на святост” (2004), „Спасете своите души” (2004), „Преоткриване” (2005), „Светлина и страдание” (2005), „Девет поеми” (2006), „Поезия” (2006), „Първоюнски влак” (2006), „Лирично съзвучие” (2007), „Между море и бряг” (2007), „Пътеки през душата. Избрани съчинения в 2 т.” (2007), „Равносметка” (2008), „В леса на сенките” (2009), „От пролет до есен” (2009), „80 стихотворения” (2009), „Недочетена книга” (2010), „Възход надолу” (2011), „Докоснати струни” (2013). Член на СБП.