Георги Чобанов

Георги Чобанов е роден на 25.03.1927 г. в село Брягово, Първомайско. Начално и основно образование завършва в родното си село, а средно – гимназия – в град Първомай.
От 1953 до 1980 г. служи в органите на Държавна сигурност, в които завършва и специална школа. Пенсионира се със звание подполковник.
Женен е, има две момчета – близнаци, трима внуци и трима правнуци.
Автор на книгата “Записки на един служител на Държавна сигурност” (2008).


Публикации:


Публицистика:

ЗА „ТУРСКИЯ ВЪПРОС”/ брой 12 септември 2009


АЛБУМ