ТЪРСЕНЕ

Виктор Фенех

превод: Георги Ангелов

Скъпа, не ме чакай тази вечер,
искам да я прекарам в самота.
Искам да се поразходя по пътя на търсенето.
Искам отново да открия себе си.

Да стана онзи, който съм,
а не онзи, в който ме превърнаха
хората и обстоятелствата.