ТОВА СТИХОТВОРЕНИЕ

Ернст Яндл

превод: Георги Ангелов

ТОВА СТИХОТВОРЕНИЕ

то още не е готово
и трябва да поработиш над него
но от това светът няма да рухне
ако го оставиш така
даже къщата от това няма да рухне

——————————

МЕЧТА

искам да се върна
на три години
тогава бях здрав
и се страхувах само
от огромните кучета