Тодор Карабелов

Тодор Петров Карабелов е роден през 1938 г. в гр. Чирпан. Завършил е Висшия машинно-електротехнически институт (сега Технически университет) в гр. София. Цялата му професионална битност на инженер е свързана с технологията и организацията на машиностроителното производство.
Интересът му към българската история и литература води началото си от младежките години и запазва живеца си досега. Има, макар и не много, стихотворни и публицистични изяви в различни периодични издания. Историческата драма в стихове “Икос за Енравота” е първият му опит в тази област. Живее в Стара Загора.


Публикации:


Поезия:

26 ЮЛИ 811/ брой 12 септември 2009

9 МАРТ 1230/ брой 13 октомври 2009

РУБАИ/ брой 56 ноември 2013


Драма:

ИКОС ЗА ЕНРАВОТА/ брой 14 ноември 2009

ДВЕ СТРАНИЦИ ОТ ЕДНО ЖИТИЕ/ брой 70 февруари 2015