ЕЛИ ВИДЕВА – „ПАЛИМПСЕСТ”

ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ НА СЕЛО

Какво разбират бабите
от постмодерн
и от терзанията книжни
на поета, в себе си вглъбен?
Те знаят: хлябът се замесва
с чиста риза,
а метилявата овца
е за курбан;
във двора се засява
здравеца за здраве,
с чемшир се кичи
деверов байряк
и се изпраща
в пътя смъртник.
Затуй във черквата
запалват свещ,
а във читалището
слушат стихове.
Усещат, ако някой
иска да излъже,
и патериците им
тропат тъжно.
Във пазвите си
крият прошка
и заветна дума -
когато дойдат внуците -
да я продумат.
А празни приказки
измисля вятърът,
притихнал във тревите.
До земята.


Ели Видева. „Палимпсест”, ИК „Опонент”, 2018 г.