ЗИМЕН ЗАЛЕЗ

Ричард Бротиган

превод: Георги Ангелов

ЗИМЕН ЗАЛЕЗ

Ален прорез
в черната козина
на ранената мечка.


ПЪРВА ЗВЕЗДА НАД СМРАЧЕНАТА РЕКА

Свечерената река
течеше над хълмовете
и пълнеше долината
с нежна прохладна влага.
Седяхме с малкия ми брат
на прага и
му разказвах приказката за цветчето,
което се влюбило в звезда.
Когато я завърших,
брат ми посочи
първата звездичка
над свечерената река
и ме попита:
“В тази звезда ли?”


ИЗВЪН ВРЕМЕТО

Росата
покрива сенките на цветята.

Зората
е щедра на обещания.

Морето
танцува
под лунна музика.


ОТ 15 ЕТАЖ

Не бих желал да ви безпокоя,
но изтървах
детето от прозореца,

то прелетя 15 етажа
и се разплиска
върху асфалта.

Ще ми дадете ли метла на заем?


ВЪЗЛЮБЕНИ

Промених нейната спалня,
вдигнах тавана с 4 фута,
премахнах безпорядъка в живота й,
украсих белите стени,
създадох необикновено спокойствие в стаята,
тишина, която имаше почти аромат,
сложих я на ниското медно легло
върху покривката от бял атлаз
и стоях сам на вратата
наблюдавайки я как спи,
отвърнала се от мене.


ДА, МУЗИКАТА НА РИБИТЕ

Вятър с цвят на пъстърва
духа в очите и ръцете ми
и си спомням как пъстървата
по-рано се е криела от динозаврите,
когато са отивали на водопой.
Пъстървата се криела в подземните железници,
в замъци и автомобили. И търпеливо чакала,
докато динозаврите изчезнат.


СЪС СИЛАТА НА ЛЮБОВТА ВЪПРЕКИ СМЪРТТА

Със силата на любовта
въпреки смъртта
неизменно сияят звездите
и са в началото
на всичко.


ЖИВЕЕМ НЯКАК СИ И ПАК УМИРАМЕ

Някак живеем и пак умираме.
Странно, това ми се струва само
поредно начало.
От едно винаги следва друго, затова
си мисля: ще започна
пак от нулата.
Може нещо ново да науча.
А може би – няма.
А може всичко да си бъде същото,
само че отначало.
Времето бързо тече
без причина,
защото всичко започва
отново.
И ще отида само там,
където вече
съм бил.


В АСАНСЬОРА ЗА НАДОЛУ

Човек с европейска външност
влиза в асансьора на 17-я етаж.
Той е стар, пълен и скъпо облечен.
Поздравявам. Аз съм вежлив.
Той казва: “Привет”.

После внимателно оглежда
дрехите ми.

Аз съм облечен бедно.
Мисля, че лявата му обувка
струва колкото всичко, което
нося.

Повече не ме заговаря.

Струва ми се, не осъзнава добре,
че наистина се движим надолу
и че дрехите ще са ненужни
след като бъдем мъртви
десет хиляди години.

Той предполага, че докато безшумно
се спускаме към първия етаж,
с него се движим
в различни посоки.

Токио, 1976


КИТАЙСКА ТАБЛА

Когато бях на шест,
играех китайска табла
с една самотна жена
в къщата отсреща.
Тя беше на деветдесет и три.
Играехме
китайска табла
в понеделник и четвъртък.
Тя обикновено
ми разказваше за мъжа си,
умрял преди седемдесет години,
пиехме чай с бисквити
и шмекерувахме.


КАРТИЧКА ОТ ЧАЙНАТАУН

Китайците пушат опиум
в баните си.
Натъпкват се като грахови зърна
в шушулки и
заключват вратата.
Старците сядат във ваната,
децата – на пода.


ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТ НА КАРМАТА: ТОЧКИ 1-4

1. Намери достатъчно храна
и се наяж.

2. Намери тихо място за сън
и се наспи.

3. Намали интелектуалния и емоционален шум,
докато откриеш своята тишина
и слушай.

4.


В КАФЕНЕТО

Видях в кафенето човек да събира парчета хляб така,
сякаш подрежда свидетелство за раждане
или гледа снимката на покойната си любима.


САЛ

Как прекрасен
беше таласъмът
в своята грешна гора.
Докарахме го на пазара
и той се разплака,
виждайки
дяволското колело.
Електрически сълзи
се търкаляха по рунтавите му бузи,
червени, зелени.
Приличаше на сал
сред нощен
залив.


ПЛАЧЪТ НА ВДОВИЦАТА

Още не е така студено,
че да вземе на заем дърва
от съседите.


“ЗВЕЗДНО-РАИРАНИ” ГВОЗДЕИ

Твоят ковчег е забит
със “звездно-раирани” гвоздеи,
дете.
Това
на тях ще им стигне,
синко.


ОБРАЗОВАНИЕ

По река Кламат
има жена
с петстотин деца,
натъпкани в мазето, като оси
в гнездото си от кал.
Баща им е
Големият Врабец.
Веднъж дневно
той превозва
между тях
червена каруца.
Това им е и целият
урок.


САЛАТА

Една е надеждата ни –
децата и семената, които им дадохме,
и градините, които отглеждаме заедно.