ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА – „НАПИСАНО НА КИРИЛИЦА”

Документалната книга “Написано на кирилица” е посветена на 40-та годишнина от създаването на Дружеството на писателите в Плевен, която се чества през 2018 година. Авторката Татяна Любенова е подредила в книгата хронологически, в три раздела, свои публикации за времето от 1999 до 2017 година, свързани с различни литературни събития. В първият раздел са отразени литературните събития и юбилейни годишнини на писателското сдружение; изданията на алманах “Мизия”; годишните литературни награди; Международната писателска среща “Побратимени светове”; плевенските автори в периодиката и обзори на литературната продукция.
Във втория раздел са включени литературни рецензии за книгите на автори, които са членове на Дружеството на писателите, както и интервюта с някои от тях.
В третия раздел са рецензии за книги на външни автори, които са почетни членове на писателското сдружение и други, които са гостували в Плевен.
Всички публикации са датирани и в това си качество книгата може да бъде полезна при едно по-широко изследване на литературния живот в град Плевен. По същество изданието е една малка история за дейността на Дружеството на писателите през периода 1999 - 2017 г.