ВАСИЛ ИВАНОВ – „ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА И ОЩЕ НЕЩО”

Пристигнала от Долната земя,
при нас вилнее не една Ламя.
Това е ясен, много ясен знак,
че време е да се роди Юнак!


Васил Иванов. „Златната ябълка и още нещо”, Светулка 44 АТЕНЕЙ