ХРОНОЛОГИЯ НА ЖИВОТА НА ВЛАД ДРАКУЛА

превод: Литературен свят

1431

Раждане на Влад.

1442-1448

Младият Влад е изпратен заложник в Османската империя.

1448

Заема за кратко влашкия престол.

1448-1456

Беглец в Молдова и Трансилвания.

1456

С помощта на Унгария заема престола на Влахия.

1457

Помага на Стефан Велики да вземе престола на Молдова.

1459 (пролетта)

Забранява на трансилванските търговци да спрат покупките на стоки директно от производителите, а при търговията с Влахия търговците са ограничени до границата.

1459 (до 23 април)

Ликвидира група враждебни боляри.

1460 (след 22 април)

Влад прилага спрямо редица селища репресивни мерки за помощта, оказвана на неговия съперник за престола, Дан.

1460,  1 октомври

Влад сключва споразумение с град Брашов, че трансилванските жители ще участват с 4000 войници в борбата срещу османските нашественици.

1462,  11 февруари

Влад призовава Матияш Корвин, унгарски крал, да помогне в борбата срещу османските нашественици;

1462 (юни-септември)

Влад воюва срещу османските нашественици.

1462 (до 26 ноември)

Влад е арестуван по искане на Матияш Корвин, близо до Дъмбовица, затворен за около два месеца и след това преместен във Вишеградската крепост, където остава през следващите 12 години.

1476, 26 ноември

Става владетел на Влахия за трети път.

края на 1476

Убит от османските нашественици с помощта на предатели боляри.

по румънски източници