„НА ВОЙНА” ОТ ХРИСТО БРАТАНОВ-БРАН

Никола Агънски

„На война”, разкази от Христо Братанов-Бран, София, 1935 г.

Пред нас е най-новата сбирка от малки фотографирани картинки от войната. Те нямат определените в школната литература елементи на разказа, не само затова, че нито в една картина няма, защото не може да има, фабула, нито сложена за разрешена за разрешение проблема, но и затова, че в тях е даден човекът - изключително в своята половина - мъжкия пол, но защото е изнесена абсолютната действителност на войната, без авторът да вземе едно положително или отрицателно становище към нея.

Такава е войната, казва той, и нищо повече. Който иска може да се възхищава от нея, който иска може и да се отвращава.

Най-голямото достойнство на тази сбирка картини из войната се състои в това, че те са предадени като с фотографен апарат, без всякакъв ретуш.

Никаква фантазия, никаква излишна и неподходяща украса.

Епизодите са разказани живо и динамично, но прекомерно кратко и отсечено. Все пак те оставят дълбока следа в паметта и психиката на читателя.

Трябва да обърнем вниманието на автора, който не за пръв път излиза пред българския читател, че той е прибързал с отпечатването на някои от епизодите, като напр. „Риша”, „Чауш Манго” и „Още за Чауш Манго”, които имат нужда от по-сериозна обработка и доопичане, преди да се поднесат на читателя.

Действителността и когато е страшна и грозна или смешна, може да се предаде художествено, без да изгуби от основния си характер.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 7, 3.03.1936 г.