ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПОЕТИЧЕН ФЕСТИВАЛ „ДУХОВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

Международен поетичен фестивал “Духовност без граници” се проведе в Пловдив и София от 31 май до 4 юни 2018 г. Във фестивала участваха поети от България и Полша. Представен беше поетичен алманах “Ако търсиш любов” с участието на 82 автори от двете страни. Главен организатор на фестивала е поетесата Розалия Александрова, председател на сдружението “Квант и приятели”. В екипа бяха включени поетесата Светлина Трифонова и преводачката Тереса Мошчинска - Лазарова. Фестивалът е подкрепен от Съюза на българските писатели.