НАСЛЕДСТВО

Димитър Васин

НАСЛЕДСТВО

С пръсти
ще отмеря пръст, която
и дедите ми са имали.
Миналото ми я пратило
да я пазя срещу вятъра.
Пръст - по-скъпа и от злато.
Граби ми я вятърът -
празно място не остана.
Спят под нея дядо, тати…
Аз ще я оставя за сина си
и така нататък…
Кратък е мигът за пребиваване.
Но не забравям вечното й
със сълзи засяване.


РИТЪМ

Кръшно е хорото
на поляната край село.
Злото и доброто са начело
в двата края.
Дявол го е взело
хороводното ни село.
Братя да се хванат -
ще се пуснат.
А ръката ми се вплела
във ръката на съседа
и не гледа,
и не вижда никой -
да го викне още
за хайдушки нощи.
В двата края на хорото
на поляната край село
злото и доброто са начело.
Челото си в тъпана ще пръсна,
но хорото няма да прекъсна…