НАЧАЛО НА ПРОЕКТА „ПИСАТЕЛИТЕ И ПЛОВДИВ”

Дружеството на писателите - Пловдив кандидатства пред Община Пловдив за финансиране на проект „Писателите и Пловдив” за 2018 г. Проектът беше одобрен и започна на 4 юни 2018 г. с литературно четене в ОУ „Яне Сандански” - Пловдив. До края на годината ще продължи поредицата от литературни четения пред публика от културни и образователни институции.

Ето и имената на участниците в четенето на 4 юни 2018 г. от 13:00 часа в училище „Яне Сандански”: Иван Христов, Иванка Янкова, Дина Минева, Величка Настрадинова, Мария Николова, Йорданка Гецова, Светла Караянева, Светла Панайотова, Славка Зашева, Таня Николова, Минко Танев, Стоянка Боянова.