ВЕЧЕРНА ПРОВЕРКА

Петко Каневски

На Трифон Митев

Времето за вечерни разходки изтече,
за вечерна проверка Отечеството тръби:
и е време мъжете да се изправят вече -
едноминутни мълчания са наште съдби.

Знамената си свили, скрили хоругви,
примирено утихват в следвечерния град.
Време за чест е! Стига сме се погубвали!
Стойте изправени пред честта на парад!

Стойте изправени, дръжте съдбите си -
те са ви знаме пред Бог, те са ви страж.
Трябва да светят! Бог чете ги в очите ви.
Вечерна проверка - кураж, за утро кураж!