ХРИСТО БОТЕВ

Трайко Симеонов

Със осанка величава,
с ореола на велик,
като слънце ни огрява,
Ботйов, твоят светъл лик!

Ти премина във живота
като огнена звезда,
и по пътя за Голгота
твойта диря е бразда.

Ти бе с воля като камък
и към родното с любов,
думите ти бяха пламък -
за свобода огнен зов.

Думите ти бяха дело,
делото ти - подвиг свят,
вдъхновен вървеше смело
с вяра в бъдното огрят.

Ботйов, в тебе бяха сбрани -
вожд, войвода и борец
и на родните Балкани
най-разпалений певец!

С подвига си нямаш равен,
нямаш равен на света,
и затуй ти толкоз славен
ще пребъдеш навсегда!…

——————————

сп. „Венец”, кн. 8, 1938 г.