ВЕСЕЛИ ЧАДЪРЧЕТА

Богдана Зидарова

Пада капка от небето,
пада втора, пада трета…
Крият се деца и хора.
Капките си пеят в двора:
„Поотделно - водни капки,
а пък общо - правим дъжд.
Падаме по къщи, клони,
по комини, по балкони,
по главички и по шапки…
Подир нас израства ръж
и пшеница, и тревички,
мури и ели, и смърчове,
а над детските главички -
пъстри, весели чадърчета.”