ПЕСЕН НА БЪЛГАРЧЕТО

Васил Ив. Стоянов

Българчета - ние рожби
сме на българи бащи;
те родината обичат,
в тях добро сърце тупти.

Ето три години става
денем, нощем, в пек и мраз
нашите бащи се мъчат
и проливат кръв за нас.

Но и ние неуморно,
ний - невръстните деца,
грижим се да не зачерним
техните свети лица:

всякой бърза да помага,
кой с каквото би можал;
за родината ни драга
всичко, всичко би отдал.

Българчета - ние рожби
сме на българи бащи;
те родината обичат,
в тях добро сърце тупти.

Мили ни бащи, спокойни
вий бъдете зарад нас:
ние сме чада достойни
на герои като вас.

——————————

сп. „Българче”, г. 1, кн. 1, 1917 г.