ЗА СПИСАНИЕ „СВЕТУЛКА”

Васил Ив. Стоянов

Работя в детската литература от 45 години. Първото ми стихотворение „Пролет” бе печатано през 1900 година в сп. „Звездица”.

Минали бяха 4 години. Много мои работи бяха поместени в разни читанки.

Тогава получих покана от Георги Стоянов, учител в Плевен, за близко сътрудничество в ново сп. „Светулка”.

Запитах го, какво не одобрява в съществующите списания.

Отговори ми, че се занимавали само с градския живот и гражданчетата, галените мамини чеда, а почти нищо не давали из живота на селото и селянчетата.

„Светулка” се появи, закрепна, преодоля много спънки и несгоди, обаче не измени да бъде изразител и на селския живот, да описва и трудолюбието на нашите селяни и работници.

Пожелавам на „Светулка” да свети още много години!

——————————

сп. „Светулка”, кн. 1, 1945 г. Заглавието е от редакцията.