Христо Рудински

Христо Рудински (Христо Петков Тодоров - Рудински) е роден на 5.І.1943 г. в с. Дъскотна, Бургаско. Завършва гимназия в Бургас, школа за специалисти на Военноморския флот и литература в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализира редактиране в института на Госкомиздат - Москва. Бил е военен моряк, радист, служител в корабна агенция, кореспондент и редактор във в. „Черноморски фронт” и „Народна младеж”, редактор в издателство „Народна младеж”. Превеждан на сърбохърватски. Издадени книги: „В строя” (1969, в съавторство), „Акватория” (1975), „Клетвата” (1982), „Лъвски скок” (1984), „Калифер войвода” (1986), „Делфините. Легенди и истински истории от древността до днес” (1999). Член на СБП.


Публикации:


Проза:

ПАЗАР ДО НАЧАЛНАТА СПИРКА/ брой 106 май 2018

ЛЕТЦИ/ брой 114 февруари 2019

ПИСМО ОТ ТРЕТИ ОТРЯД/ брой 124 януари 2020

ДВОЙНО ПО-ГОЛЯМО ЖИЛИЩЕ/ брой 124 януари 2020

ЕРНЕСТО/ брой 125 февруари 2020

ВЕСТНИЦИТЕ НА БАКАЛИНА/ брой 125 февруари 2020

ЧАРА/ брой 137 април 2021

ЛАЙКА/ брой 137 април 2021

СТАРАТА ГАРА/ брой 144 януари 2022