АЗ НИЙДЕ ВЧЕРА НЕ ТЕ ЗЪРНАХ…

Платон Воронко

превод: Димитър Методиев

***

Аз нийде вчера не те зърнах
и днес едва ли ще те видя.
В Украйна утре ще си ида
и скоро няма да се върна.
А може би - съвсем. Не зная.
И тъй ще се забрави с дните
това, що пълнеше гърдите.
Не ме очаквай. Туй е края…
Но знай едно: като човек
по-хубав, мила, и по-мъдър
стараех се със теб да бъда
и станах аз такъв навек.