РИМИ

Найден Вълчев

На Никола Инджов

Как се прегръщат тези две думи
и каква дива рима откъртват:

сокол и
Околчица.

После писват куршуми,
совва се гарван между ни
запяват Балкани и друми -

за да римуват
смърт и
безсмъртие.

Май, 2018